Totalleverantör åt NCC i Vallda

När NCC skall bygga Ekstas nya bostadsområde i Heberg, Vallda, så valde man att anlita Kungsbacka Lastbilcentral som totalleverantör på transport- och materialsidan.
Bostadsområdet kommer omfatta hyresrätter, seniorboende, verksamhetslokaler och villatomter mm.
NCC har påbörjat arbetet och det kommer pågå under två års tid.
Vi står för samtliga transporter på anläggningssidan inklusive schaktmassor därifrån och krossmaterial dit.