DEPONI & ÅTERVINNING

Så långt det är möjligt hanterar, sorterar och återvinner vi rena schaktmassor på vårt deponiområde i Klovsten, Kungsbacka. Material som exempelvis sten, betong, tegel och asfalt krossas och används på nytt i olika typer av markentreprenader.

* Inerta massor, eller inert material, är sådant som inte förändras fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt. Det betyder att inert avfall varken löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något sätt. Dessa stabila material ligger kvar där de deponeras utan att på något sätt påverka miljön eller människors hälsa.

deponi & återvinning