NYHETER

Lastbilcentralen i Kungsbacka köper transportföretag i Göteborg

Den första juli blev det klart att Kungsbacka Lastbilcentral köper det Göteborgsbaserade företaget Västkustens Maskin och Transport (VMT). Det innebär att företagen tillsammans blir en av de största aktörerna i Göteborgsregionen och norra Halland när det gäller transporter inom bygg och anläggning.

– Efter flera års nära samarbete över kommungränsen är det en naturlig utveckling att de båda företagen går ihop, säger Mattias Norrman, som är vd på Kungsbacka Lastbilcentral. De båda företagen är ungefär lika stora och arbetar inom olika geografiska områden. Det gör att vi inte konkurrerar om kunderna utan kompletterar varandras utbud på marknaden.

Efter sammanslagningen förfogar Kungsbacka Lastbilcentral och VMT över närmare 120 olika fordon och blir ett av de största företagen i regionen inom bygg- och anläggningstransporter.

När ett plus ett blir tre

En av de stora fördelarna med företagsköpet är framtida tillväxt, anser Mattias Norrman.

– Sammanslagningen ger en rad synergieffekter eftersom vi har möjlighet att arbeta över ett betydligt större område än företagen tidigare har gjort var för sig. Vi kan flytta fordon och maskiner mellan fler arbetsplatser vilket betyder ökad beläggning och bättre service till kunderna, säger Mattias.

Även i fortsättningen kommer VMT och Kungsbacka Lastbilcentral att arbeta under sina egna namn. De är välkända varumärken på marknaden och man arbetar inom olika geografiska områden. Detta innebär också att det inte blir några förändringar i de båda företagens organisationer och personalstyrkor. Huvudkontoret kommer att ligga i Kungsbacka och VMT:s nuvarande ägare Bo Persson blir vd i dotterbolaget.

För ytterligare information kontakta Mattias Norrman på Kungsbacka LBC, telefon 

0707-80 14 20, eller Bo Persson på VMT, telefon 0707-85 50 12.

Nyhetsarkiv

Nytt på Viavest!

Nya pelletscontainrar med lufttäckning med styrning från hytten. Det är både praktiskt och säkert för chaufförerna – en betydlig förbättring av deras arbetsmiljö. Bilen lastar

Läs mer »

ADR-utbildning på gång

Våra chaufförer utbildas regelbundet för att deras yrkesskicklighet och trafiksäkerhet ska ligga på hög nivå. Här utbildar Fredde våra medarbetare i ADR.

Läs mer »