NYHETER

Förnyat förtroende hos WÄST-BYGG

Kungsbacka Lastbilcentral transporterade bort 8000 kubikmeter schaktmassor när WÄST-BYGG påbörjade första etappen om totalt 130 bostäder i Mathildeberg, Mölndal.
Det samarbetet fungerade så bra att vi nu är överens om en fortsättning när andra etappen startar i september.
Den etappen omfattar ungefär samma volymer och beräknas vara klar strax innan jul.

Nyhetsarkiv