BIOBRÄNSLE

BIOBRÄNSLE

Leveranser av biobränslen till bland annat fjärrvärmeanläggningar, bostadsbolag och skolor är en annan av våra specialiteter. Här använder vi oss av specialanpassade fordon.

VI TAR HAND OM GROT (GRENAR OCH TOPPAR)

Vill du bli av med det spill som återstår efter avverkning? Vi tar hand om GROT, grenar och toppar, för vidare leverans till en anläggning som gör biobränsle.