Kör för ett renare Kullavik

Allt fler bosätter sig i Kullavik, Bukärr och Särö. Därför kommer Kullaviks avloppsreningsverk att byggas ut rejält under år 2012. Byggföretaget Tage & Söner ansvarar för mark- och betongarbeten och vi på Kungsbacka Lastbilcentral hanterar alla massor. Totalt är det 40 – 50 000 ton sprängsten, betong, jord och grus som ska transporteras till och från byggplatsen. Detta är ett stort uppdrag för oss och omfattar även att frakta bort betongen från de gamla avloppsbassängerna som ska rivas. Vi tar hand om all gammal betong, krossar den till småsmulor i vår anläggning i Klovsten och återanvänder den som utfyllnad i andra markprojekt. Cirkeln är sluten.