NYHETER

KOMPLETTERANDE SAMRÅD I DVÄRRED

Vi håller just nu ett kompletterande samråd gällande vår ansökan om att anlägga en inert deponi inom fastigheten Dvärred 4:15.
Ni hittar annonsen samt samrådsunderlaget i filerna nedan.

Nyhetsarkiv