Kommunens toppar står på ny företagsmark!

Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C), Mats Porsgårn, Elinor Filipsson, Per Ödman (M) och Michael Fransson.

Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C), Mats Porsgårn, Elinor Filipsson, Per Ödman (M) och Michael Fransson.

Här ligger det, Kungsbackas framtida företagsområde. På en 100 000 kvm stor markyta mellan motorvägen och Klovsten växer det fram ett nytt område för företag som vill etablera sig i Kungsbacka.

Efter åtskilliga vändor med schaktmassor börjar markprojektet, som drivs i nära samarbete med kommunen, att ta form. Med anledning av detta bjöd vi på Lastbilcentralen in kommunens ledande politiker och tjänstemän till en presentation av det nya området. Först hölls en dragning där vi presenterade planerna för Klovstensprojektet och dess utvecklingsmöjligheter. Därefter åkte vi gemensamt till området för att våra inbjudna gäster skulle få se det på plats. Som du kan se på bilden var det ett uppskattat besök på vår anläggning i Klovsten.

Med på visningen var kommunalrådet Eva Borg (S), kommunstyrelseledamoten Fredrik Hansson (C), Lastbilcentralens ordförande Mats Porsgårn, näringslivs­strategen Elinor Filipsson, kommunstyrelsens ordförande Per Ödman (M) och näringslivschefen Michael Fransson.

 

Ett projekt byggt på återvinning

Vi har tidigare skrivit om att det aktuella området ägs av både Kungsbacka kommun och Lastbilcentralen. För att färdigställa området behöver det fyllas ut och det görs med åtskilliga ton schaktmassor, i huvudsak lera, från bygg- och anläggningsarbeten i Kungsbacka med omnejd. Under tiden som detta pågår används delar av området för sortering och återvinning av bland annat jord, grus, betong, tegel och asfalt. Nu fick vi möjlighet att visa upp denna anläggning för kommunens politiker och tjänstemän, samtidigt som vi gav en vision av hur det nya företagsområdet kommer att se ut.

Vill du läsa mer om projektet klickar du på ”Klovsten” längst upp på sidan.