BESTÄLL STORSÄCK
ALLA INGREDIENSER TILL DIN TRÄDGÅRD

BESTÄLLNING AV MATERIALKASSE

Vi förbehåller oss rätten att ta kreditupplysning för beställningar över 5 000:-.
 • Leverans- / Fakturaadress

 • Ange veckan du önskar får materialet utkört till den angivna adressen. Observera att vi endast levererar på torsdagar och fredagar, tidigast 2 dagar efter vi fått din beställning.
 • Ange om det är något särskilt vi behöver tänka på i samband med utsättningen.
 • Vad vill du beställa?

  Nedan ser du vårt bassortiment. Ange hur många säckar du önskar beställa av respektive material. Max 8 säckar får plats på en lastbil.

  Vill du beställa fler än 8 st? Ring oss för bästa lösning, 0300-721 10.

 • Ange antal säckar gräsmattejord du önskar
 • Ange antal säckar Leksand du önskar
 • Ange antal säckar Dressand du önskar
 • Ange antal säckar Flis 2-5 mm du önskar
 • Ange antal säckar Väggrus 0-18 mm du önskar
 • Ange antal säckar Bärlager 0-32 mm du önskar
 • Ange antal säckar Makadam 11-16 mm du önskar
 • Ange antal säckar Makadam 16-22 mm du önskar
 • Ange antal säckar Makadam 16-32 mm du önskar

 • Beställa annat material utanför bassortimentet

  Önskar du beställa något annat material än det som finns i bassortimentet?

  Skriv materialets namn i textfältet nedan och ange sedan hur många säckar du önskar.

 • Skriv namnet på det material du önskar
 • Ange antal säckar du vill ha av det önskade materialet
 • Skriv namnet på det material du önskar
 • Ange antal säckar du vill ha av det önskade materialet

MATERIALKASSE

Första säcken kostar 1 975 :-

Andra säcken och därpå följande säckar kostar 1 515 :-

Bassortiment

Gräsmattejord

Leksand

Dressand

Flis 2-5 mm

Väggrus 0-18 mm

Bärlager 0-32 mm

Makadam 11-16 mm

Makadam 16-22 mm

Makadam 16-32 mm

Annat material

Önskar du något annat material som inte ingår i vårt bassortiment så ordnar vi det.

OBS! Priserna gäller endast för bassortimentet, för annat material ring 0300-72110 för prisuppgift.

ÖVRIG INFORMATION

Storsäckarna levereras hem till er på torsdagar eller fredagar efter beställning. För leverans samma vecka beställ senast tisdag kl 15. Vi kan leverera max 8 säckar åt gången med våra kranbilar. Kranbilen kan lyfta ut och ställa av säcken där du vill ha den, dock inte längre ut än 8 – 10 meter. Priserna inkluderar transport med kranbil, moms och grusskatt. De fasta priserna gäller inom en radie av 25 km från Klovstens industriområde i Kungsbacka. Leveranser där utanför sker med en timdebitering på 1 250 kronor per timma inklusive moms. Betalning sker via faktura. Vi förbehåller oss rätten att ta en kreditupplysning.