NYHETER

5 OKTOBER -RISKUTBILDNING FÖR YRKESCHAUFFÖRER

riskutbildning

I höstas genomförde NTF projektet Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon i samarbete med Sveriges Åkeriföretag, VTI och stora Holms Trafikövningsplats. Yrkesförare från Viavest, HML GLC och Renova ingick i projektet och fick genomgå en riskutbildning och delta i en tillhörande fallstudie om utbildningens effekter. Utvärderingen visade att förarna upplevde sig få en ökad riskmedvetenhet och att deras attityder till bl a hastighet och avståndshållning hade påverkats. Läs mer på https://ntf.se/bibliotek/rapporter/där rapporten finns att ladda ner.

Nyhetsarkiv