Vid förundersökningar av området i Klovsten har Länsantikvarien upptäckt gravfält från järnålder och boplatslämningar från brons- och järnålder. Under september och oktober 2010 kommer en slutundersökning av fynden att genomföras och först därefter får vi tillgång till hela området. Eventuella fynd av värde kommer att omhändertas och övriga fynd blir dokumenterade för eftervärlden. Läs mer här!

Lämna ett svar