I samband med att det nya området tar form kommer vi att tippa, och fylla ut med, schaktmassor från bygg- och anläggningsarbeten i och runt Kungsbacka. Historiskt sett har det alltid varit ett problem att finna lämpliga platser för deponi av schaktmassor i Kungsbacka. De platser som använts har oftast varit placerade i kommunens utkanter – vilket medför långa och dyra transporter. Före att inte tala om den miljöpåverkan som transporterna innebär.

Det nya området är en lösning på både deponiplats och tillgänglig mark för företag som vill etablera sig lokalt. Under tiden som området färdigställs kommer delar av detta att användas för sortering och återvinning av bland annat jord, grus, betong, tegel och asfalt. Det är så kallade inerta massor som inte bryts ner eller förändras i naturen.

Lämna ett svar