Under en tidsperiod av ca 8 år kommer vi att deponera totalt 450 000 ton inerta massor, som i huvudsak består av lera från bygg- och anläggningsjobb i Kungsbacka med omnejd. När det gäller vår verksamhet med sortering och återvinning av inerta massor får maximalt 10 000 ton avfall sorteras varje år och likaså får maximalt 10 000 ton krossas varje år.

Vi har ansökt om en utökning av verksamheten och fått tillstånd att mellanlagra verksamhetsavfall och skrot.

Dessutom har vi fått tillstånd att ta emot och förädla skogsråvaror som till exempel ris, träd och stubbar. Skogsråvarorna behandlas och krossas för att sedan bli biobränsle som omvandlas till bland annat fjärrvärme till en del av kommunens fastigheter. Anläggningen kommer att vara bemannad, vardagar kl 7– 16, av vår egen personal.

Lämna ett svar