VIAVEST
STÄNDIGT PÅ VÄG I 80 ÅR

STÄNDIGT PÅ VÄG I

80 ÅR

VIAVEST är ett av Västsveriges mest mångsidiga transport­företag. Vår mångsidighet innebär inte bara att vi kan erbjuda dig en rad olika tjänster och disponerar ett stort antal olika fordon och entreprenadmaskiner.

Vi är även lyhörda för våra kunders behov och vi arbetar kontinuerligt med att förnya vårt utbud. Dessutom ligger vi långt framme när det gäller säkerhetstänkande och att miljöanpassa våra fordon.

Ett annat område där vi håller hög marschfart är utbildningen av våra medarbetare.

VIAVEST är ständigt på väg mot nya mål.

FULL RULLE SEDAN 1940

VIAVEST, tidigare Kungsbacka Lastbilscentral, bildades redan 1940. Under åren har verksamheten utvecklats från att vara ett renodlat transportföretag till att kunna erbjuda våra kunder en rad olika tjänster.

Det gör att vi har en stark position i Västsverige och vårt upptagningsområde omfattar norra Halland och stora delar av Västra Götaland och Småland.

KOMPLETT

VIAVEST är ett av Västsveriges mest kompletta transport­företag.

Det innebär att vi kan erbjuda dig en mängd olika tjänster och ett stort antal fordon och entreprenadmaskiner står till vårt förfogande. Oavsett om det handlar om transport av gods och material, entreprenadjobb, tunghantering, trädfällning och leveranser av biobränsle. Vi hanterar även containrar, återvinner och deponerar schaktmassor samt hjälper till med flyttning.

Vi har helt enkelt de resurser som krävs.

HÅLLBART

Viavest erbjuder dig ett hållbart samarbete. För oss handlar hållbarhet inte bara om en tydlig miljöstrategi där vi vill minimera miljöpåverkan genom att välja rätt typ av fordon, köra resurssnålt och fylla fordonen maximalt vid transporter. Det handlar även om att skapa en bra arbetsmiljö för våra förare och arbeta för hög trafiksäkerhet. Ett annat område är att bygga upp kunskap om hur schaktmassor ska hanteras, sorteras och återvinnas. Vi återvinner allt större volymer av rena schaktmassor. Det återvunna materialet krossas och kan få nya egenskaper som gör att det fungerar utmärkt vid entreprenadarbeten. Det är framtidens sätt att ta tillvara material och minska uttagen ur bergtäkter.

KOMPETENT

Tillsammans är vi över 100 personer som arbetar i verksamheten med allt från trafik­ledning, administration och ekonomi till att köra våra transportfordon och entreprenadmaskiner. Tillsammans har vi den gedigna erfarenhet, och stora kunskap, som gör att vi kan erbjuda rätt lösning för varje kund. Tack vare våra medarbetares engagemang lyckas vi kombinera det stora företagets resurser med det mindre företagets personliga service och närhet.

Dessutom utbildas våra förare regelbundet för att deras yrkesskicklighet och trafiksäkerhet ska ligga på en hög nivå.

BRIS 2024