Deponi & återvinning

Deponi-atervinning-viavest

Så långt det är möjligt hanterar, sorterar och återvinner vi rena schaktmassor på vårt deponiområde i Klovsten, Kungsbacka. Material som exempelvis sten, betong, tegel och asfalt krossas och används på nytt i olika typer av markentreprenader.

* Inerta massor, eller inert material, är sådant som inte förändras fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt. Det betyder att inert avfall varken löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något sätt. Dessa stabila material ligger kvar där de deponeras utan att på något sätt påverka miljön eller människors hälsa.

Deponi2

Kungsbacka Lastbilcentral planerar att söka tillstånd för etablera en ny anläggning för uppläggning av rena schaktmassor på fastigheten Dvärred 4:15 i Mölndals kommun. Samråd med allmänheten pågår till och med den 18 oktober. Samrådsunderlaget finns här tillgängligt att ladda ner för den som önskar.

Ladda ner här: Samrådsunderlag Dvärred 20130918 >