Trafik & miljö

Av helt naturliga skäl ligger säkerhet och miljö oss varmt om hjärtat. På Viavest pågår ett ständigt arbete med att miljöanpassa våra fordon och maskiner samt att uppdatera våra kunskaper inom miljö och säkerhet. Alla våra lastbilar är godkända för att kunna köra i miljözoner i Göteborg, Stockholm och Malmö. De uppfyller också de miljökrav som Trafikverket ställer. Dessutom har samtliga chaufförer utbildats i eco-driving för att minska miljöpåverkan och spara bränsle.

När det gäller säkerheten har kranbilsförarna yrkesbevis för kran över 18 t/m och flertalet av våra chaufförer har behörighet för att transportera farligt gods – ADR och farligt avfall.

 

Raps i tankarna och blåsstart!

Samtliga av Viavests fordon drivs med miljöklass 1 diesel som innehåller minst 7 % ME, det vill säga rapsmetylester. Dessutom uppfyller våra fordon minst Euro 3 standard, uppgradering till Euro 6 standard pågår. En viktig del av vårt säkerhetstänkande är att utrusta Viavests bilar med alkolås. Idag har 90 % av bilarna alkolås och under 2015 kommer samtliga bilar att ha denna typ av utrustning.