Nyheter

 • Lastbilcentralen i Kungsbacka köper transportföretag i Göteborg

  Den första juli blev det klart att Kungsbacka Lastbilcentral köper det Göteborgsbaserade företaget Västkustens Maskin och Transport (VMT). Det innebär att företagen tillsammans blir en av de största aktörerna i Göteborgsregionen och norra Halland när det gäller transporter inom bygg och anläggning.

  – Efter flera års nära samarbete över kommungränsen är det en naturlig utveckling att de båda företagen går ihop, säger Mattias Norrman, som är vd på Kungsbacka Lastbilcentral. De båda företagen är ungefär lika stora och arbetar inom olika geografiska områden. Det gör att vi inte konkurrerar om kunderna utan kompletterar varandras utbud på marknaden.

  Efter sammanslagningen förfogar Kungsbacka Lastbilcentral och VMT över närmare 120 olika fordon och blir ett av de största företagen i regionen inom bygg- och anläggningstransporter.

  När ett plus ett blir tre

  En av de stora fördelarna med företagsköpet är framtida tillväxt, anser Mattias Norrman.

  – Sammanslagningen ger en rad synergieffekter eftersom vi har möjlighet att arbeta över ett betydligt större område än företagen tidigare har gjort var för sig. Vi kan flytta fordon och maskiner mellan fler arbetsplatser vilket betyder ökad beläggning och bättre service till kunderna, säger Mattias.

  Även i fortsättningen kommer VMT och Kungsbacka Lastbilcentral att arbeta under sina egna namn. De är välkända varumärken på marknaden och man arbetar inom olika geografiska områden. Detta innebär också att det inte blir några förändringar i de båda företagens organisationer och personalstyrkor. Huvudkontoret kommer att ligga i Kungsbacka och VMT:s nuvarande ägare Bo Persson blir vd i dotterbolaget.

  För ytterligare information kontakta Mattias Norrman på Kungsbacka LBC, telefon 

  0707-80 14 20, eller Bo Persson på VMT, telefon 0707-85 50 12.

  Read more
  1
 • Totalleverantör åt NCC i Vallda

  När NCC skall bygga Ekstas nya bostadsområde i Heberg, Vallda, så valde man att anlita Kungsbacka Lastbilcentral som totalleverantör på transport- och materialsidan.
  Bostadsområdet kommer omfatta hyresrätter, seniorboende, verksamhetslokaler och villatomter mm.
  NCC har påbörjat arbetet och det kommer pågå under två års tid.
  Vi står för samtliga transporter på anläggningssidan inklusive schaktmassor därifrån och krossmaterial dit.
  Read more
  0
 • Förnyat förtroende hos WÄST-BYGG

  Kungsbacka Lastbilcentral transporterade bort 8000 kubikmeter schaktmassor när WÄST-BYGG påbörjade första etappen om totalt 130 bostäder i Mathildeberg, Mölndal.
  Det samarbetet fungerade så bra att vi nu är överens om en fortsättning när andra etappen startar i september.
  Den etappen omfattar ungefär samma volymer och beräknas vara klar strax innan jul.
  Read more
  0