Nyheter

 • 5 OKTOBER -RISKUTBILDNING FÖR YRKESCHAUFFÖRER

  I höstas genomförde NTF projektet Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon i samarbete med Sveriges Åkeriföretag, VTI och stora Holms Trafikövningsplats. Yrkesförare från Viavest, HML GLC och Renova ingick i projektet och fick genomgå en riskutbildning och delta i en tillhörande fallstudie om utbildningens effekter. Utvärderingen visade att förarna upplevde sig få en ökad riskmedvetenhet och att deras attityder till bl a hastighet och avståndshållning hade påverkats. Läs mer på https://ntf.se/bibliotek/rapporter/där rapporten finns att ladda ner.

  Read more
  0
 • 21 SEPTEMBER – BRANSCHDAG FÖR HELA FAMILJEN – MASKIN OCH YRKESFÖRARE

  Viavest i samarbete med Elof Lindälvs transportprogram stod vi en lördag på Backaplan för att ge information om branschen som är i stort behov av yrkesförare och maskinister. Det är i Sveriges Åkeriföretags och maskinentreprenörernas regi och anledningen är att ge allmänheten en inblick i branschens vardag och samtidigt locka fler unga till branschen.

  Read more
  1
 • KOMPLETTERANDE SAMRÅDSUNDERLAG I KLOVSTEN

  Viavest AB lämnade i december 2017 in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen för anläggandet av en ny deponi för inert avfall i Klovsten i anslutning till befintlig deponi. Under handläggningen av ansökan har det framförts synpunkter på att ansökan även behöver innefatta etapp 1 i den del som utgörs av befintlig deponi. Med anledning härav genomförs nu ett kompletterande samråd som är begränsat till att avse utökning av verksamhetsområdet så att även befintlig deponi samt tillhörande dagvattendike väster om befintlig deponi innefattas.
  Läs mer i dokumentet nedan.
  Read more
3