Nyheter

 • TRAFIKLEDARE SÖKES TILL VIAVEST! (TJÄNSTEN ÄR TILLSATT)

  Viavest söker en trafikledare! 

  Arbetsuppgifterna är främst att leda och fördela de körningar och uppdrag som våra kunder bokar. Det ingår även, att i vårt affärssystem skapa order till varje uppdrag samt hantera återrapporteringen som ligger till grund för fakturering.

  Våra kunder finns i branscherna bygg och anläggning, avfall och återvinning samt grus och asfalt. Dessutom servar vi marknaden med kranbilar, lastväxlare, liftdumper, grävmaskiner, hjullastare och teleskoptruckar mm. Vårt huvudsakliga arbetsområde är Kungsbacka och Göteborg med omnejd.

  Vi tror att du har en liknande tjänst idag inom någon/några av de branscher där våra kunder finns.Vi sätter högt värde på personliga egenskaper och söker dig som är positiv, engagerad och drivande samt duktig på att skapa och underhålla goda relationer. Du skall även ha förmågan att hålla många ”bollar i luften” samtidigt. Goda datakunskaper är ett krav samt att du behärskar svenska flytande i tal och skrift.

  Tjänsten är fast med tillträde enligt överenskommelse.

  Är du rätt person för jobbet?

  Skicka din ansökan och ett personligt brev till;

  Mattias Norrman

  mattias@viavest.se

  0707-80 14 20

  Read more
  0
 • KOMPLETTERANDE SAMRÅDSUNDERLAG I KLOVSTEN

  Viavest AB lämnade i december 2017 in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen för anläggandet av en ny deponi för inert avfall i Klovsten i anslutning till befintlig deponi. Under handläggningen av ansökan har det framförts synpunkter på att ansökan även behöver innefatta etapp 1 i den del som utgörs av befintlig deponi. Med anledning härav genomförs nu ett kompletterande samråd som är begränsat till att avse utökning av verksamhetsområdet så att även befintlig deponi samt tillhörande dagvattendike väster om befintlig deponi innefattas.
  Läs mer i dokumentet nedan.
  Read more
3
 • KOMPLETTERANDE SAMRÅD I DVÄRRED

  Vi håller just nu ett kompletterande samråd gällande vår ansökan om att anlägga en inert deponi inom fastigheten Dvärred 4:15.
  Ni hittar annonsen samt samrådsunderlaget i filerna nedan.
  Read more
  3
 • VIAVEST DRIFTAR ÅTERVINNINGSCENTRALER FÖR KOMMUNEN!

  Den 2 maj tar Viavest över driften av tre återvinningscentraler och två omlastningsstationer för Kungsbacka kommun. Uppdraget, som gäller i fyra år, omfattar bemanning och omhändertagande av allt avfall.

  Viavest har under nästan tre år driftat Åsa och Klovstens ÅVCer för Kungsbacka kommun och nu tar vi även över driften av Barnamossens ÅVC samt omlastningsstationerna på Klovsten och Barnamossen.

  Viavest tillsätter personal och bemannar anläggningarna med hjälp av två underentreprenörer, Bernt Gustavssons Åkeri och Lerbergs Entrreprenad. Dessutom sköter vi all logistik och ombesörjer att avfallet får bästa möjliga avsättning ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

  Tillsammans med kommunen blir det ett ökat fokus på återanvändning och återvinning av fler avfallsslag än tidigare. Efter hand kommer även fler fraktioner än tidigare tas emot som t ex böcker, mat- och frityrolja, lastpallar, planglas och fönster med karm mm.

  Vår personal står redo att hjälpa er på alla anläggningar, välkomna!

  VIAVEST AB

   

  Read more
  0
 • VIAVEST MASKIN SÖKER YTTERLIGARE SÄLJARE! (Tjänsten är tillsatt)

  Viavest Maskin AB förmedlar maskintjänster till kunder inom framför allt bygg- och anläggningsbranschen i Göteborg och Kungsbacka med omnejd.

  Vi har under året gjort en ordentlig satsning för att ta marknadsandelar och etablera oss som en seriös och pålitlig leverantör av maskintjänster. Precis som vårt systerbolag Viavest AB är av transporttjänster inom samma bransch sedan 1940.

  Satsningen har slagit väldigt väl ut, och för att möta den stora efterfrågan på våra tjänster behöver vi nu förstärka vårt marknadsteam.

  Vi söker därför en person som tillsammans med våra övriga säljare skall få Viavest Maskin att ta nästa steg och ytterligare marknadsandelar. Du kommer ingå i ett team av fyra personer som jobbar med försäljning av maskin- och transporttjänster.

  Tjänsten innebär bland annat;

  • Försäljning till befintliga kunder.
  • Bearbetning av nya kunder inom vår bransch.
  • Kalkyl- anbudsarbete.
  • Produktionsansvar inom befintliga och nya avtal.
  • Hög närvaro hos kunder och på arbetsplatser.
  • Kundvård och uppföljning.
  • Mm

  Vi tror att du har följande egenskaper och kunskaper;

  • Hög social kompetens i personliga möten.
  • Förmåga att identifiera kundens behov.
  • Lätt för att ta emot och ge information.
  • Engagerad och driven.
  • God samarbetsförmåga.
  • God erfarenhet från branschen.
  • Gärna ett upparbetat nätverk i vår bransch.
  • Minst B-körkort.
  • Goda datakunskaper.
  • Behärska svenska i tal och skrift.

   

  Tjänsten är fast och tillträde sker enligt överenskommelse.

  Känner du dig träffad och intresserad av tjänsten så skickar du din ansökan till;

  Mattias Norrman >> VD

  mattias@viavest.se

  Read more
  2
 • Trafikledare sökes till Viavest!

  Viavest söker en trafikledare!

  Arbetsuppgifterna är främst att leda och fördela de körningar och uppdrag som våra kunder bokar. Det ingår även, att i vårt affärssystem skapa order till varje uppdrag samt hantera återrapporteringen som ligger till grund för fakturering.

  Våra kunder finns i branscherna bygg och anläggning, avfall och återvinning samt grus och asfalt. Dessutom servar vi marknaden med kranbilar, lastväxlare, liftdumper, grävmaskiner, hjullastare och teleskoptruckar mm. Vårt huvudsakliga arbetsområde är Kungsbacka och Göteborg med omnejd.

  Vi tror att du har en liknande tjänst idag inom någon/några av de branscher där våra kunder finns.Vi sätter högt värde på personliga egenskaper och söker dig som är positiv, engagerad och drivande samt duktig på att skapa och underhålla goda relationer. Du skall även ha förmågan att hålla många ”bollar i luften” samtidigt. Goda datakunskaper är ett krav samt att du behärskar svenska flytande i tal och skrift.

  Tjänsten är fast med tillträde enligt överenskommelse.

  Är du rätt person för jobbet?

  Skicka din ansökan och ett personligt brev till;

  Mattias Norrman

  mattias@viavest.se

  0707-80 14 20

  Read more
  5
 • VIAVEST SÖKER TILLSTÅND FÖR NY DEPONI I KUNGSBACKA

  Inbjudan till samråd enligt miljöbalken

  Viavest AB avser att hos mark- och miljödomstolen söka tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken avseende en deponi för inert avfall på fastigheterna Kungsbacka 4:52 och Ysby 3:26 i Klovsten, Kungsbacka kommun. Deponiverksamheten beräknas pågå under ca 10 år. Det planerade verksamhetsområdet ligger i direkt anslutning till den befintliga deponianläggningen som Viavest AB bedriver vid Klovsten idag. Det tilltänkta verksamhetsområdet utgörs bl.a. av våtmarken Svartemosse. Planerad deponiverksamhet innebär att våtmarken etappvis kommer att ianspråktas för uppläggning av massor. Verksamheten kommer att omfatta mottagning och deponering av överskottsmassor, huvudsakligen schaktmassor från Kungsbackaområdet, samt krossning och sortering av betong, asfalt och liknande material.

  Innan en tillståndsansökan lämnas in ska ett samråd hållas.

  Härmed inbjuds intresserade att delta i ett samråds-/ informationsmöte tisdagen den 29 november kl. 18.00. Mötet kommer att hållas på Best Western Hotell Halland, Storgatan 35 i Kungsbacka.

  En beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser finns tillgängligt på Viavest AB:s hemsida www.viavest.se.

  Om du inte har möjlighet att delta på samrådsmötet kan du ställa frågor till Niklas Ander, ENRECON AB, tel.nr: 070-812 83 66 eller e-post: niklas.ander@enrecon.se. Synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 21 december 2016, till: ENRECON AB, Att. Niklas Ander, Hulda Mellgrens gata 1B, 421 32 Västra Frölunda.

   

  Ladda ner underlag:

  Samrådsunderlag – Allmänhet

  Read more
  1
 • Viavest Maskin storsatsar!

  Viavest Maskin satsar för framtiden med ny personal  och fler leverantörer.

  Vi tror på framtiden när det gäller entreprenadmaskiner och gör därför en ordentlig satsning på vårt maskinbolag, Viavest Maskin AB. Ett första steg var att anställa Hans Persson som har ett långt förflutet i branschen samt en gedigen kunskap när det gäller maskinförmedling. Avsikten är att bredda vårt utbud och även förmedla maskintjänster på samma sätt som vi förmedlat transporttjänster de senaste 76 åren. Vi har på kort tid knutit till oss flera riktigt bra leverantörer och ytterligare ett antal är på väg in.

  Behöver ni hyra maskiner eller är ni intresserade av att köra genom oss på Viavest Maskin så är ni välkomna att höra av er till Hans. Nya kunder och duktiga leverantörer är alltid välkomna.

  Kontakta Hans på, hans@viavest.se eller 0739-362290

  Read more
  1
 • WANTED! Nya duktiga åkare!

  VIAVEST har under januari 2016 haft den bästa inledningen på flera år. Vi tror dessutom att det är början på en lång period med bra sysselsättning för vår bransch. För att klara den ökade efterfrågan söker vi nu nya åkare/leverantörer att samarbeta med.

  Vi står inför en högkonjunktur i branschen inom framför allt Göteborgsregionen som av allt att döma kommer hålla i sig några år. Våra kunder inom bygg, anläggning och renhållning får allt mer att göra och vill nu säkra upp kapacitet och resurser från oss. Därför söker vi nu fler leverantörer av transport- och maskintjänster som är intresserade av samarbete. Vi välkomnar de som kan tänka sig att bli exklusiva leverantörer, samt de som kan ställa sina resurser till förfogande när de är tillgängliga. Korta sagt, är du intresserad, hör av dig så tar vi det därifrån.

  Intresserad?

  Kontakta Mattias Norrman på 0707-80 14 20 eller mattias@viavest.se

   

  Read more
  2
 • Viavest söker tillstånd för ny deponi.

  Viavest avser att söka tillstånd för en anläggning för deponering av inert material i Dvärred, beläget i Mölndals kommun.

  Den 2 november hölls samrådsmöte för att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter. För den som är intresserad finns mer information nedan:

  Samrådsmöte med allmänheten
  Protokoll från samråd med allmänheten
  Deltagarlista (Bilaga 1)
  Kungörelse (Bilaga 2)
  Samrådsunderlag allmänheten (Bilaga 3)
  Samrådspresentation (Bilaga 4)

  Myndighetssamråd
  Protokoll från samrådsmöte med länsstyrelsen och kommun
  Samrådsunderlag (Bilaga 1)
  Samrådspresentation (Bilaga 2)
  Frågor vid platsbesök vid myndighetssamråd (Bilaga 3)

  Read more
  9
 • Säljare sökes till Viavest (tjänsten är tillsatt)

  OBS! Tjänsten är tillsatt

  Viavest behöver förstärka med ytterligare en transport- och maskinsäljare för att möta den ökade efterfrågan på marknaden.

  TJÄNSTEN

  Arbetsuppgifterna är främst att bearbeta och underhålla befintliga kunder samt skapa nya affärer. Våra kunder finns i branscherna bygg och anläggning, avfall och återvinning samt grus och asfalt. Dessutom servar vi marknaden med kranbilar, lastväxlare, liftdumper, grävmaskiner, hjullastare och teleskoptruckar mm. Vårt kontor ligger i Kungsbacka men du kommer befinna dig mycket på ”resande fot” i hela Göteborgsregionen och träffa kunderna på deras hemmaplan.

  VI SÖKER DIG

  Vi tror att du har en tjänst idag där du jobbar mycket med aktiv försäljning och besitter goda kunskaper om vår bransch. Du är duktig på att skapa och bygga relationer med människor på alla nivåer bland kunder och leverantörer samt inom den egna organisationen. Körkort är ett krav och grundläggande datakunskaper en nödvändighet.

  ANSÖKAN

  Är du rätt person för jobbet?

  Skicka din ansökan och ett personligt brev till;

  Mattias Norrman
  mattias@viavest.se
  0707-80 14 20

  Read more
  0
 • Vår alldeles egen hjälte!

  Med fara för sitt eget liv räddade Åsa Salén med största sannolikhet en människa från att bli överkörd av tåget. Igår prisades hon för sin insats. Läs hela artikeln här. 

  Read more
  16