Nyheter

 • KOMPLETTERANDE SAMRÅDSUNDERLAG I KLOVSTEN

  Viavest AB lämnade i december 2017 in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen för anläggandet av en ny deponi för inert avfall i Klovsten i anslutning till befintlig deponi. Under handläggningen av ansökan har det framförts synpunkter på att ansökan även behöver innefatta etapp 1 i den del som utgörs av befintlig deponi. Med anledning härav genomförs nu ett kompletterande samråd som är begränsat till att avse utökning av verksamhetsområdet så att även befintlig deponi samt tillhörande dagvattendike väster om befintlig deponi innefattas.
  Läs mer i dokumentet nedan.
  Read more
3
 • KOMPLETTERANDE SAMRÅD I DVÄRRED

  Vi håller just nu ett kompletterande samråd gällande vår ansökan om att anlägga en inert deponi inom fastigheten Dvärred 4:15.
  Ni hittar annonsen samt samrådsunderlaget i filerna nedan.
  Read more
  3
 • VIAVEST DRIFTAR ÅTERVINNINGSCENTRALER FÖR KOMMUNEN!

  Den 2 maj tar Viavest över driften av tre återvinningscentraler och två omlastningsstationer för Kungsbacka kommun. Uppdraget, som gäller i fyra år, omfattar bemanning och omhändertagande av allt avfall.

  Viavest har under nästan tre år driftat Åsa och Klovstens ÅVCer för Kungsbacka kommun och nu tar vi även över driften av Barnamossens ÅVC samt omlastningsstationerna på Klovsten och Barnamossen.

  Viavest tillsätter personal och bemannar anläggningarna med hjälp av två underentreprenörer, Bernt Gustavssons Åkeri och Lerbergs Entrreprenad. Dessutom sköter vi all logistik och ombesörjer att avfallet får bästa möjliga avsättning ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

  Tillsammans med kommunen blir det ett ökat fokus på återanvändning och återvinning av fler avfallsslag än tidigare. Efter hand kommer även fler fraktioner än tidigare tas emot som t ex böcker, mat- och frityrolja, lastpallar, planglas och fönster med karm mm.

  Vår personal står redo att hjälpa er på alla anläggningar, välkomna!

  VIAVEST AB

   

  Read more
  0
 • VIAVEST SÖKER TILLSTÅND FÖR NY DEPONI I KUNGSBACKA

  Inbjudan till samråd enligt miljöbalken

  Viavest AB avser att hos mark- och miljödomstolen söka tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken avseende en deponi för inert avfall på fastigheterna Kungsbacka 4:52 och Ysby 3:26 i Klovsten, Kungsbacka kommun. Deponiverksamheten beräknas pågå under ca 10 år. Det planerade verksamhetsområdet ligger i direkt anslutning till den befintliga deponianläggningen som Viavest AB bedriver vid Klovsten idag. Det tilltänkta verksamhetsområdet utgörs bl.a. av våtmarken Svartemosse. Planerad deponiverksamhet innebär att våtmarken etappvis kommer att ianspråktas för uppläggning av massor. Verksamheten kommer att omfatta mottagning och deponering av överskottsmassor, huvudsakligen schaktmassor från Kungsbackaområdet, samt krossning och sortering av betong, asfalt och liknande material.

  Innan en tillståndsansökan lämnas in ska ett samråd hållas.

  Härmed inbjuds intresserade att delta i ett samråds-/ informationsmöte tisdagen den 29 november kl. 18.00. Mötet kommer att hållas på Best Western Hotell Halland, Storgatan 35 i Kungsbacka.

  En beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda miljökonsekvenser finns tillgängligt på Viavest AB:s hemsida www.viavest.se.

  Om du inte har möjlighet att delta på samrådsmötet kan du ställa frågor till Niklas Ander, ENRECON AB, tel.nr: 070-812 83 66 eller e-post: niklas.ander@enrecon.se. Synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 21 december 2016, till: ENRECON AB, Att. Niklas Ander, Hulda Mellgrens gata 1B, 421 32 Västra Frölunda.

   

  Ladda ner underlag:

  Samrådsunderlag – Allmänhet

  Read more
  1
 • Viavest söker tillstånd för ny deponi.

  Viavest avser att söka tillstånd för en anläggning för deponering av inert material i Dvärred, beläget i Mölndals kommun.

  Den 2 november hölls samrådsmöte för att informera om projektet, besvara frågor och inhämta synpunkter. För den som är intresserad finns mer information nedan:

  Samrådsmöte med allmänheten
  Protokoll från samråd med allmänheten
  Deltagarlista (Bilaga 1)
  Kungörelse (Bilaga 2)
  Samrådsunderlag allmänheten (Bilaga 3)
  Samrådspresentation (Bilaga 4)

  Myndighetssamråd
  Protokoll från samrådsmöte med länsstyrelsen och kommun
  Samrådsunderlag (Bilaga 1)
  Samrådspresentation (Bilaga 2)
  Frågor vid platsbesök vid myndighetssamråd (Bilaga 3)

  Read more
  9
 • Vår alldeles egen hjälte!

  Med fara för sitt eget liv räddade Åsa Salén med största sannolikhet en människa från att bli överkörd av tåget. Igår prisades hon för sin insats. Läs hela artikeln här. 

  Read more
  16
 • Alla vägar bär till VIAVEST!

  Efter drygt 70 år på vägarna, och förvärvet av Göteborgsföretaget VMT under 2011, känner vi att det är dags att byta namn på vår verksamhet. Från anrika Kungsbacka Lastbilcentral till visionära VIAVEST. Namnbytet sker den 1 januari 2014, och samtidigt byter vi också bolagsform från att vara en ekonomisk förening till att bli ett aktiebolag.

  Du som är kund hos oss kommer inte att märka någon större skillnad, förutom namnet och ett utökat tjänsteutbud. Vi är samma resursstarka transport- och logistikföretag med bas i Kungsbacka, men med en räckvidd som sträcker sig långt utanför Västsverige.

  Välkommen till VIAVEST – en pålitlig partner i regionen.

  Read more
  6
 • Vi breddar utbudet med ett helt asfaltslag!

  image002

  Som du säkert har upptäckt arbetar vi på Kungsbacka Lastbilcentral ständigt för att vara så mångsidiga som möjligt och anpassa vårt utbud efter våra kunders behov.

  Det senaste tillskottet i vårt tjänsteutbud är ett helt team – ett komplett asfaltslag med spriderbil och specialmaskiner. Att lägga asfalt är ett utpräglat lagarbete och vårt team har lång branscherfarenhet. Det innebär att våra duktiga asfaltsläggare kan hjälpa till när asfaltsbolagen har mycket att göra.

  Vill du veta mer om hur teamet kan komplettera asfaltsbolagen vid arbetstoppar, är du välkommen att kontakta Nicklas Bengtsson på vårt försäljningskontor.

  Read more
  2
 • Grattis till oss!

  Trafiksäkerheten står högt på agendan för oss och något som vi jobbar hårt och kontinuerligt med att hela tiden bli bättre på. Vi vill vara en föregångare i branschen när det gäller det arbetet och nyligen blev vi certifierade i trafiksäkerhet enligt ISO 39001.

  För oss är det ett kvitto på att vi är på rätt väg och något vi är oerhört stolta över.

  Read more
  0
 • Historia skrivs när LBC blir aktiebolag

  Lastbilcentralen har sedan starten 1940 drivits som en ekonomisk förening ägt av de åkerier som kör för oss. 21 maj 2013 tog ägarna beslutet att ombilda den ekonomiska föreningen till aktiebolag, viket gör det till en historisk dag för oss.

  Ombildningen innebär också att verksamheten i LBC och vårt dotterbolag VMT från och med den 1 januari 2014 kommer köra under gemensam flagg för första gången.

  Vi ser fram emot detta och tror att dessa förändringar kommer göra oss ännu starkare och en ännu bättre samarbetspartner till nya och befintliga kunder.

  Read more
  0
 • LBC – barnens favorit

  CM-2013-Bild-torget-vid-starten-2013Vi deltog för tredje året i rad i arrangemanget av Centimetermaran som gick av stapeln den 15 juni i Kungsbacka Innerstad. Över 1 000 barn deltog i loppet runt torget och många av dem lekte också i den sandhög vi tippat på torget. 300 av dem fick även med sig en leksakslastbil som de kan leka med hemma. Arrangemanget av Centimetermaran var en stor succé och vi ser redan fram emot nästa år. Foto: Kungsbacka Kommun

  Read more
  0
 • Kör för ett renare Kullavik

  Allt fler bosätter sig i Kullavik, Bukärr och Särö. Därför kommer Kullaviks avloppsreningsverk att byggas ut rejält under år 2012. Byggföretaget Tage & Söner ansvarar för mark- och betongarbeten och vi på Kungsbacka Lastbilcentral hanterar alla massor. Totalt är det 40 – 50 000 ton sprängsten, betong, jord och grus som ska transporteras till och från byggplatsen. Detta är ett stort uppdrag för oss och omfattar även att frakta bort betongen från de gamla avloppsbassängerna som ska rivas. Vi tar hand om all gammal betong, krossar den till småsmulor i vår anläggning i Klovsten och återanvänder den som utfyllnad i andra markprojekt. Cirkeln är sluten.

  Read more
  0